Kalça Ağrıları

  • Ana Sayfa
  • Kalça Ağrıları
  • Kalça Ağrıları

Kalça Ağrıları

Kalça Ağrıları

Osteoartroz (kireçlenme), artritler (seronegatif poliartritler, romatoid artrit, enfeksiyöz artritler), tümörler, metabolik kemik hastalıkları (osteomalazi, osteoporoz), yumuşak doku bozuklukları (bursit, tendinit), çocukluk çağı hastalıkları (geçici sinovit, juvenil kronik artrit, Legg-Perthes hastalığı), fasia lata fasiiti, piriformis sendromu, meraljia parestetika, osteitis pubis.

Koksartroz (kalça kireçlenmesi)

İleri yaşlarda çoğunlukla semptomlar başlar. 55 yaşın üzerindekilerin %5’inde koksartroz bulunur ve bunların yaklaşık yarısı cerrahi girişim gerektirir. Ağrı koksartrozun ana belirtisidir.. Ağrı başlangıçta sinsi, künt tarzdadır. Ağrı kabada, kasık ve uylukta hissedilir. Ağrı dize vurulabilir ve sadece diz ağrısı ile ortaya çıkabilir. Hastalık ilerledikçe artar. Kalça üzerine yüklenmeyle şiddetlenir. Ağrı istirahat sırasında olur ve gece uyandırabilir. İstirahat ağrısı koksartroz için karakteristik özelliktir. Hastalığın aktif ve ileri dönemlerinde oturma, kalkma ve merdiven çıkma oldukça zorlanılır. Tedavi için şişman hastaların zayıflaması çok önemlidir. Yumuşak tabanlı ayakkabılar yükün emilimini artırarak semptomları hafifletir. Hastalar ayakta durmaktan ziyade iskemlede oturarak çalışmalı, çömelme ve diz çökmeden kaçınmalıdır. Hafif ve orta derecedeki koksartrozun tedavisinde PRP, ozon ve fizik tedaviden yararlanılır. Yürüyüşler istirahat periyodları ile yapılarak semptomlar azaltılır ve daha uzun mesafe gidilebilir. Ağrı kesici ve kas gevşeticiler ağrıyı azaltmakla birlikte uzun süre kullanıldıkları zaman dejeneratif değişiklikleri daha fazla ilerletebilirler. Konservatif tedaviye rağmen ağrısı geçmeyen, eklem kontraktürünün günlük yaşamı etkilediği, 60 yaşın üzerindeki olgularda uygun cerrahi girişimlerle iyi sonuçlar alınmaktadır.

Bursit

Bursa, eklem çevresindeki içinde sıvı olan keseciklerdir ve sürtünmeyi azaltırlar. Kalça eklemi çevresinde çok sayıda bursa bulunmaktadır. Bursanın iltihabına bursit denir. Bursa içindeki sıvı anormal derecede çoğalır. Kalça çevresinde ağrı olur ve ağrı hareketle artar. İltihaplı bursa üzerine bastırıldığında ağrı artar. Akut dönemde soğuk, kronik dönemde yüzeyel ve derin sıcak uygulanır. Ağrı kesici ilaçlar yeterli iyileşmeyi sağlayabilir. Dirençli olgularda lokal kortikosteroid enjeksiyonları yapılır.

Osteonekroz (avasküler nekroz)

Osteonekroz kan azalması sonucu kemik ve komşu kemik iliğinde hücre ölümüdür. Avasküler nekroz ve aseptik nekroz isimleride verilir. Uyluk kemiği başı osteonekrozun en yaygın ve ciddi tutuluş yeridir. Hastalık 50 yaş altı erkeklerde çok daha sık görülür. Birçok olguda hastanın hiçbir şikayeti yoktur. Tanı çoğu kez bir başka nedenle grafi çekildiği konur. Bazı hastalarda, radyografik değişiklikler görülmeden önce haftalar ve aylarca süren ağrı yakınması olabilir. Ağrılı olgularda, ağrı en sık kasıkta duyulur, ayrıca kabaya, uyluk iç yüzüne ve hatta dize vurabilir. Genellikle ağırlık binince ağrı artar, fakat çoğu zaman istirahatta da devam eder. Daha sonraları topallama ve hareket kaybı başlar. İlaç tedavisi erken dönemlerde denenebilir. Koltuk değneği kullanarak, hasta kalça üzerindeki yük, en az 4-8 hafta kaldırılmalıdır. Ağrı için analjezikler verilir. Steroid ve ozon tedavisi denenebilir. Erken dönemde yapılacak dekompresyon ameliyatı basıncı azaltır ve kan dolaşımını düzeltir. Böylece ameliyattan hemen sonra ağrı azalır veya tamamen kaybolur.

Legg-Perthes Hastalığı

Çocuklarda uyluk kemiği başının osteonekrozudur. 3-12 yaşlarında en sık görülür. Genelde Erkek çocuklarda ve 5-8 yaşlarında rastlanır. Legg-Perhes hastalıklı çocukların ekserisi topallar. Hastalar sızı diye tanımladıkları kasık, uyluk ve dizin iç yüzündeki ağrıdan yakınabilirler. İstirahatla azalan ,yürüme ve koşmayla artar ağrıyla karekterizedir. En önemli erken bulgusu ağrısız olabilen topallamadır. Legg-Perthes hastalığında tedavinin amacı uyluk kemiği başının deformitesinin önlenmesidir. Tutulumu az olan daha küçük çocuklarda semptomatik tedavi, yarışma sporlarının ve uyluk kemiği başına aşırı yük bindirecek aktivitelerin sınırlandırılmasıdır. Semptomlar şiddetlendiği zaman 1-2 hafta süreyle koltuk değneği ve geceleri evde traksiyon uygulanabilir. Çocuklar ayda bir klinik olarak, 2-3 ayda bir radyografik olarak izlenmelidir. İlerlemiş olgularda cihazlama veya alçılama, cerrahi tedavi yapılır.

Adduktor Tendinit

Bacakları açarak yapılan sporla uğraşanlarda genelde görülür. Özellikle bu sporlardan önce ısınma egzersizlerini yeterince yapmayan kişilerde görülür. Tipik ağrı kalça ve uyluk iç yüzünde hissedilen ve erken dönemde tedavisinde istirahat ve buz uygulaması yapılan ağrıdır. Gerekirse ilaçlar ilave edilir. Ağır olgulara koltuk değneği verilmelidir. Erken dönemden sonra fizik tedavi uygulanır. Dirençli olgularda lokal kortikosteroid enjeksiyonu yapılır.

Tedavileri

Genel olarak kalça ağrılarında ameliyat öncesi ve sonrası dönemde Hyaluronik asid, Ozon, PRP, Kök hücre enjeksiyonları, Akupunktur, Fitoterapi tedav,ileri ve Radyofrekans Termokoagülasyon tedavileri yapmaktayız.

Benzer İçerikler