Prof. Dr. İlhan Öztekin Hakkında

Prof. Dr. İlhan ÖZTEKİN

Prof. Dr. İlhan ÖZTEKİN

  • Yabancı Diller İngilizce
  • Mesleki Ödüller 3
  • Mesleki Yayınlar 68
  • Yabancı Yayın Sayısı 19
  • Türkçe Yayın Sayısı 49
  • Atıf Sayısı 28
  • Uluslararası Bildiri Sayısı 20
  • Ulusal Bildiri Sayısı 54
  • Dergi Akupunktur Dergisi
  • Kitap Bölümü 4

Prof. Dr. İlhan ÖZTEKİN

1993 yılından itibaren Anestiyoloji uzmanı ve 2011 yılından itibaren Algoloji uzmanı olarak 5.000 den fazla girişimsel ağrı tedavisi gerçekleştiren Prof. Dr. İlhan Öztekin, şimdi tüm bilgi ve birikimini Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Algoloji ve Anesteziyoloji bölümünde sizlere sunuyor.

 

Tıp Doktoru : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1985

 

Uzmanlık Yılı ve Yeri : Dr.Siyami Ersek Göğüs,Kalp ve Damar Cerrahisi EA Hastanesi, 1993.

 

Doçentlik Yeri ve Yılı : Dr.Siyami Ersek Göğüs,Kalp ve Damar Cerrahisi EA Hastanesi, 2009

 

Yan Dal Uzmanlık Alanı : Algoloji (Ağrı Tedavisi), 2011

 

Profesörlük Yeri ve Yılı : Trakya Üniversitesi, 2015

İlhan Öztekin - DoktorTakvimi.com

Sertifika ve Belgeler

1- Viyana Ludwig-Boltzman Akupunktur Enstitüsünde eğitim sonucu Avusturya Akupunktur ve Aurikuloterapi Diploması ( 20.5.1994). (Prof.Dr.J.Bishcko’nun yanında)

2- İstanbul Akupunktur Derneğinde Sertifikasyon Kursları ve Sertifikası.

3- İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD Akupunktur Polikliniğinde eğitim.1993.

4- T.C.Sağlık Bakanlığı Akupunktur Uygulama Sertifikası ( 25.10.1995).

5- İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD’na bağlı AĞRI (Algoloji) Bilimdalında eğitim (3 ay) (1998).

6- Almanya Melsungen Hastanesi Ağrı Departmanında Eğitim ( 2 ay ).(1997)

7- İsviçre’de Laser Needle ile Ağrı Tedavisi Eğitimi. (2007).

8- Uluslar arası Kuantum Tıbbı Cemiyetinde (Moskova) 2007 ve 2008 yıllarında iki aşamalı eğitim belgeleri ve Cemiyetin Türkiyede Eğitimini vermek üzere yetkili eğitimci belgesi.

9- Belçika Algoloji (Ağrı) Derneğinin düzenlediği Üniversitelerarası Algoloji Kursuna katılım. (2009)

10- İtalya Bologna Universite hastanesinde Epiduroskopi ve Spinal Adezyonolizis (Balon ve Kuantum enerjisi ile) eğitimi, 2013.

11- A.B.D. Harvard ve Massachusetts University ile afiliye hastanelerde perkütan hidrodiskektomi kadavra kurslarına katılım. 2013.

12- İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığının ortak projesi olan ‘Kanın Uygun Klinik Kullanımı Eğitim Programı’ na katılım. 2014.

13- Madrid Üniversitesi Tıp Fak.Hastanesinde Spinal Kord Stimülasyonu eğitimi ve uygulamalarına katılım.2015

14- Güney Kore Seul Ulusal Üniversitesi  Algoloji Bilim Dalında Servikal ve Lomber Spinal Minimal İnvaziv Girişimsel İşlemler konusunda  uygulamalı Eğitim.2015.

15- Trakya Üniversitesi Hastanesinde Epiduroskopik Disk Lazer tedavisi konulu Uluslar arası katılımlı bir workshop düzenledi. (2016).

16- Gazi Üniversitesinde düzenlenen Ozon Tedavisi Uygulama Sertifikası kursuna katılım.2016.

17- Yeditepe Üniversitesi Fitoterapi Uygulama Sertifikası.2019.

Etkinlikler

5. Uluslararası katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi Sekreterliğini ve düzenlemesini yapmak. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu. 2005.

9. Uluslararası katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi Başkanlığını ve düzenlemesini yapmak. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi 2016.

Trakya Üniversitesi Hastanesinde Epiduroskopik Disk Lazer tedavisi konulu Uluslar arası katılımlı bir workshop düzenledi. (2016).

1. Uluslararası Spinal Ağrı Kongresi (Güney Korede düzenlenen)nde davetli konuşmacı olarak katılım. (2016)

ICMART 18.Dünya Akupunktur Kongresinde Davetli Konuşmacı olarak katılım. 2016. Sofya-Bulgaristan.

TC Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 1.Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinde davetli konuşmacı olarak katılım. 19-22 Nisan.2018. İstanbul Kongre Sarayı.

İki yıl arayla düzenlenen 13 adet Ulusal Akupunktur Kongrelerinde davetli Konuşmacı olarak katılım.

Davetli konuşmacı , 3rd UAE International Conference on Acupuncture in Abu Dhabi, UAE on December 2018

Davetli konuşmacı olarak 38. İtalya Akupunktur Kongresine katılım 2019

Davetli konuşmacı olarak Sheikh Zayed Internatinal Award for Traditional Complementary and Alternative Medicine (TCAM) Abu Dhabi, UAE 2020 katılım.

34. ICMART Dünya Medikal Akpunktur Kongresi'ne Oturum Başkanı ve Konuşmacı olarak katılım 2-4 Temmuz.2021 Atina, Yunanistan.

VIII. Abant Anesteszi Sempozyum'una davetli oturum başkanı olarak katılım 29-30 Mayıs.2021

Kariyer Özeti

SB Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2007-2010 yılları arasında iki dönem SB Akupunktur Sertifikasyon kurs Koordinatörlüğü ve Eğitmenliği

Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilimsel Kurul Üyeliği. 2009-2012 yılları arasında

1. Ve 2.Kuantum Tıbbı ve Tedavisi Sempozyumu Başkanlığı ve Konuşmacılığı. SB.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu. 2008 ve 2010.

Trakya Üniversitesi Hastanesinde Epiduroskopik Disk Lazer tedavisi konulu Uluslar arası katılımlı bir workshop düzenledim. (2016).

International Spinal Pain Kongresi (Güney Korede düzenlenen)nde davetli konuşmacı olarak katılım. (2016)

9.Uluslararası katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi Başkanlığını ve düzenlemesini yapmak. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi 2016.

ICMART 18. Dünya Akupunktur Kongresinde Davetli Konuşmacı olarak katılım. 2016. Sofya-Bulgaristan.

İki yıl arayla düzenlenen 10 adet Ulusal Akupunktur Kongrelerinde davetli Konuşmacı olarak katılım.

TC Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 1.Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinde davetli konuşmacı olarak katılım. 19-22 Nisan.2018. İstanbul Kongre Sarayı.

Medipol Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitende düzenlenen Akupunktur ve Ozon Tedavisi kurslarında daimi olarak eğitmenlik ve yöneticilik yapmak.

Yurtdışı Eğitim

İÜ Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımı

İÜ Kardiyoloji Enstitüsü Nükleer Kardiyoloji Bölümü ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD’da (2 yıl, Doktora Öğrencisi Olarak)

Amerika Birleşik Devletleri Mayo Clinic Anesteziyoloji Departmanında İntraoperatif Ekokardiyografi eğitimi, Ağrı Kliniğinde ve Anesteziyoloji Araştırma Laboratuarında aktif olarak bir projeye katıldım.1993

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD Akupunktur Polikliniğinde eğitim (1 ay)

Viyana Ludwig-Boltzman Akupunktur Enstitüsünde eğitim sonucu Avusturya Akupunktur ve Aurikuloterapi Diploması ( 20.5.1994). (Prof.Dr.J.Bishcko’nun yanında)

İstanbul Akupunktur Derneğinde Sertifikasyon Kursları ve Sertifikası.

T.C.Sağlık Bakanlığı Akupunktur Uygulama Sertifikası ( 25.10.1995).

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD’na bağlı AĞRI (Algoloji) Bilimdalında eğitim (3 ay) (1998).

Almanya Melsungen Hastanesi Ağrı Departmanında Eğitim .(1997)

İsviçre’de Laser Needle ile Ağrı Tedavisi Eğitimi. (2007).

Uluslar arası Kuantum Tıbbı Cemiyetinde (Moskova) 2007 ve 2008 yıllarında iki aşamalı eğitim belgeleri ve Cemiyetin Türkiyede Eğitimini vermek üzere yetkili eğitimci belgesi.

Belçika Algoloji (Ağrı) Derneğinin düzenlediği Üniversitelerarası Algoloji Kursuna katılım. (2009)

2013’de İtalya Bologna Universite hastanesinde Epiduroskopi ve Spinal Adezyonolizis (Balon ve Kuantum enerjisi ile) eğitimi,

2013 Ekim ayında A.B.D. Harvard ve Massachusetts University ile afiliye hastanelerde perkütan hidrodiskektomi kadavra kurslarına katılım.

2014 yılında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığının ortak projesi olan ‘Kanın Uygun Klinik Kullanımı Eğitim Programı’ na katılım.

Madrid Üniversitesi Tıp Fak.Hastanesinde Spinal Kord Stimülasyonu eğitimi ve uygulamalarına katılım

Güney Kore Seul Ulusal Üniversitesi  Algoloji Bilim Dalında Servikal ve Lomber Spinal Minimal İnvaziv Girişimsel İşlemler konusunda  uygulamalı Eğitim.

Trakya Üniversitesi Hastanesinde Epiduroskopik Disk Lazer tedavisi konulu Uluslar arası katılımlı bir workshop düzenledi. (2016).

International Spinal Pain Kongresi (Güney Korede düzenlenen)nde davetli konuşmacı olarak katılım. (2016)

9.Uluslararası katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi Başkanlığını ve düzenlemesini yapmak. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi 2016.

Medipol Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitende düzenlenen Akupunktur Kurslarında daimi olarak eğitmenlik yapmak.

Dernek, Kulüp Üyelikleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyeliği

Türk Algoloji (Ağrı) Derneği üyeliği

İstanbul Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Üyeliği

Göğüs, Kalp ve Damar Anestezi Derneği Üyeliği

ICMART (Uluslararası Tıbbi Akupunktur ve ilgili Teknikler Derneği) delegesi ve üyesi

Uluslararası Kuantum Tıbbı (Laser) Derneğinin (Moskova) Aktif Eğitmeni.

İlgi Alanları

Girişimsel Ağrı Tedavisi

Kanser Ağrıları

Akupunktur

Ozon Tedavisi

Bel Fıtığında Hidrodiskektomi ( Su jeti tedavisi )

Boyun ve Bel Fıtığında Nükleoplasti uygulaması

Omurga kanalı yapışıklıklarının açılması

Epidural Steroid Enfeksiyonu

Omurga Eklemlerinde RF uygulaması

Epiduroskopi

Kuantum Tıbbı ve Tedavisi

Perkütan Hidrodiskektomi

Radyofrekans Termokoagülasyon (sugeçti)

Fitorepi Uygulamaları

Nöroplasti

Faset Eklem Enjeksiyonu

Nörolitik Sinir Blokları

28+ Yıl

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı

11+ Yıl

Algoloji Uzmanlığı

30+

Tamamlayıcı Tıp Uzmanlığı

Hastalarımız neler söyledi

Son Yazılar

Research Article 2

Therapeutic Effects of Oligonol, Acupuncture, and Quantum Light Therapy in Chronic Nonbacterial Prostatitis

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2015, Article ID 687196, 8 pages

Research Article 1

Analgesic Effects of Oligonol, Acupuncture and Quantum Light Therapy on Chronic Nonbacterial Prostatitis

Iran Red Crescent Med J. 2015 April; 17(4): e26006

Kanser tedavisinde ağrı ile yaşam kader değildir...

Kanser hastalarının yaşam beklentileri her geçen gün artıyor. Ancak ne yazık ki, kanser hastalarının yüzde 70-90’nı hayatlarının bir döneminde ağrıyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum sadece günlük yaşamlarını değil, tedavilerinin de gidişatını olumsuz yönde etkileyebiliyor.